Изображение в мрежа

Изображение в мрежа

В настоящия урок ще ви покажа как можете да направите класическо разполагане на снимка.

Този ефект е много подходящ за корици на брошури, флаери, каталози и др. подобни материали.

Има още

Реклами

Отражение на текст в InDesign

Отражение на текст в InDesign

В настоящия урок ще ви покажа как с няколко лесни стъпки можете да направите ефектно отражение на текст. Освен направата на самото отражение, в урока ще видите няколко бързи и лесни трика за боравене с основни инструменти в InDesign.

Има още

корица на брошура

корица на брошура

урок за InDesign

В урока ще ви покажа как можете да направите корица за брошура. Целта на урока не в дизайнерската гениалност на брошурата, а да ви покаже няколко от най-често използваните стъпки в работата с InDesign.

1. Създаваме нов документ (CTRL+N или File>New>Document). Размерът на документа е според това колко голяма искате да бъде брошурата. Аз ще я направя във формат А5.  Има още

Text Wraps in InDesign

Text Wraps in InDesign
Текст около обект

Безспорно Text Wraps е сред най-важните атрибути при оформянето в InDesign.
Често хората работили с QuarkXPress (там тази функция се казва Runarounds) или други подобни програми веднага ще попитат къде е „нещото като Text Wraps”, дори и на мен, която преди това бях работила с PageMaker ми беше трудно да „открия” всички неща и да ги приспособя към собствените си нужди опциите на Text Wraps. Ето още няколко „превода” от QuarkXPress – InDesign: Text Box е Text Frame, Item е Object, Get Text е Place. Но нека да оставим превода, все пак ако сте запознат с концепцията всичко би ви било доста по-лесно, а ако не сте няма да ви е трудно да я усвоите.

Има още